R-licens

R1-med-skugga-300x300Etisk kvalitetsmärkning

R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar.

Rekommenderat företag

R:et i symbolen betyder ”rekommenderat företag” och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter.

Etikpolicy

Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

R-Företagen

R-licensen utfärdas av R-Företagen i tre nivåer. Den Grundläggande nivån (R), Kvalificerad nivå (R2) och Avancerad nivå (R3). På samtliga nivåer utförs mätningar av den etiska beredskapen.

Klicka här för att läsa mer om R-licensen!