Rotavdraget

Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Husarbete använder vi somett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Observera att listorna inte är fullständiga och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Intyg för utnyttjat rotavdrag

Skatteverket erbjuder en e-tjänst där du som köpare kan se hur mycket preliminär rot- och rutavdrag du har utnyttjat under innevarande år. Det krävs att du har en e-legitimation för att du ska kunna använda e-tjänsten. Intyget kan du visa upp för den som ska utföra rot- eller rutarbeten husarbeten åt dig.

Tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades. Intyget tar heller inte hänsyn till den skattereduktion som du fått som löneförmån av din arbetsgivare för rot- och rutarbeten.

Ingen bekräftelse på rotavdrag

Intyget är inte en bekräftelse på att ett visst arbete på en viss fastighet ger rätt till rotavdrag. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna tillgodoräknas rotavdraget.

Få intyg hemskickat

Om du inte kan få en e-legitimation så kan du ringa till Skatteupplysningen för att få ett intyg hemskickat 0771-567 567.